10 חיינו (עלון בני עקיבא), 27 בדצמבר :1951 "ב 6 - לחודש דצמבר ,1951 עלו מטריפולי עם האונייה 'גלילה' 629 עולים ו 3 - תיירים. וב 18 - בו שוב הפליגה האונייה 'גלילה' מנמל טריפולי ואיתה 622 עולים ותייר .1 בשתי ההפלגות האלה עלה מספר גדול של נכים. מטענם של העולים בשתי ההפלגות הנ"ל הוטען יחד איתם אל האונייה עצמה."