,Corriere di Tripoli 9 15 ביוני :1948 "הסדר הושב לטריפולי: קריאה משותפת של ההנהגות הערבית והיהודית לשמור על הסדר" - "סיכום הפרות הסדר מספק את הנתונים האלה: הרוגים: 13 יהודים, 3 ערבים. פצועים קשה: 22 יהודים, 13 ערבים. פצועים קל: 38 ערבים, 16 יהודים, איטלקי ,1 סוכן משטרה ".1