8 סמדר, עלון שהוכן על ידי תלמידי הישיבה "נווה שלום, אוצר תורה" בטריפולי. העורך גבריאל ארביב, מנהל בית הספר "תלמוד תורה".