7 צו לובי מס' 31 ,27 בדצמבר ,1958 חתום על ידי אחמד עון סוף, ראש המועצה המבצעת של הפרלמנט של הפרובינציה של טריפולי. בצו ממנה הפרלמנט את עומר סאסי עטייה [סייד עמאר סאסי עטיה] לממונה על הקהילה היהודית: "הוא יקבל לידיו את כל התפקידים של הקהילה היהודית, את הכספים, הנכסים, ספרי החשבונות, התכתובת, התיקים וכל דבר אחר הקשור בענייניה."