4 סאנדיי קיבלי (,(Sunday Ghibli 16 בנובמבר :1952 מאמר המתאר את הקשיים שבהם נתקלים העולים לישראל מצד המשטרה הלובית.