3 אל - רקיב, 17 באוקטובר ,1961 עמ' :2 "שלושה סיפורים על יהודים מאת עבד אל - סלאם אבראהים קאדרבוה" - "היהודי שהבריח את כספו [...] הרגשות ההדדיים בין היהודים שלנו לבין האימפריאליזם [...] והסיפור על שני אחים, אחד מהם עובד בשגרירות האמריקאית והגיע להסכמה עם השגרירות הזו לשלוח את אחיו הצעיר ללמוד באמריקה והתהליך הסתיים עוד בטרם החל [...] ללא בעיות, ללא הטרדה ביורוקרטית, לעומת בוגרי האוניברסיטאות הלוביות שלנו הנתקלים בהטרדות, בעיכובים ביורוקרטיים ובמבחנים רבים ולעתים אפילו בסירוב להכיר [בתוארי] האוניב

3 אל - רקיב, 17 באוקטובר ,1961 עמ' :2 "שלושה סיפורים על יהודים מאת עבד אל - סלאם אבראהים קאדרבוה" - "היהודי שהבריח את כספו [...] הרגשות ההדדיים בין היהודים שלנו לבין האימפריאליזם [...] והסיפור על שני אחים, אחד מהם עובד בשגרירות האמריקאית והגיע להסכמה עם השגרירות הזו לשלוח את אחיו הצעיר ללמוד באמריקה והתהליך הסתיים עוד בטרם החל [...] ללא בעיות, ללא הטרדה ביורוקרטית, לעומת בוגרי האוניברסיטאות הלוביות שלנו הנתקלים בהטרדות, בעיכובים ביורוקרטיים ובמבחנים רבים ולעתים אפילו בסירוב להכיר [בתוארי] האוניב

האימפריאליזם [ ... ] והסיפור על שני אחים , אחד מהם עובד בשגרירות האמריקאית והגיע להסכמה עם השגרירות הזו לשלוח את אחיו הצעיר ללמוד באמריקה והתהליך הסתיים עוד בטרם החל [ ... ] ללא בעיות , ללא הטרדה ביורוקרטית , לעומת בוגרי האוניברסיטאות הלוביות שלנו הנתקלים בהטרדות , בעיכובים ביורוקרטיים ובמבחנים רבים ולעתים אפילו בסירוב להכיר [ בתוארי ] האוניברסיטאות הלוביות . "  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)