2 תיקון לחוק האזרחות הלובי משנת ,1954 חתום על ידי מוחי אל - דין פכיני: "סעיף מס' :2 לובי עלול לאבד את אזרחותו באחד מהתנאים האלה: [...] (ג) אם בזמן כלשהו היה מזוהה עם הציונות וכל מי שנחשב שביקר בישראל אחרי הכרזת עצמאותה של לוב וכל מי שעבד בזמן כלשהו למען חיזוקה הכספי או האידיאולוגי."