1 לה - סטמפה, 18 ביוני :1967 "פחד ומתיחות סמויה בטריפולי לאחר ימים של אלימות רוויה בדם". כל ששת אלפי האמריקאים ושבעת אלפי הזרים האחרים עזבו. הקהילה האיטלקית ספגה נזקים אבל לא נפגעים בנפש. כמה עשרות יהודים נהרגו, ומאז חיים ארבעת אלפים מהם מבוצרים בבתיהם, ללא הגנה ותחת איומים.