סיכום

יהודי לוב לא טיפחו אשליות לגבי משטרו של קד ' אפי , אפילו לאחר שבנו סיף אל - אסלאם הצהיר במרץ 2004 שטריפולי עשויה לשקול להציע פיצויים ליהודי לוב המתגוררים באיטליה ובישראל , בתנאי שלא יגזלו רכוש מהפלסטינים בפלסטין . ייתכן שהיוזמה לא התממשה בפועל בשל פחד מנקמה מצדן של מדינות ערב . יש להדגיש שאפילו אם לא היה לכך המשך , ואפילו אם ההצהרה הפומבית היתה רק תחבולה להחזרת לוב אל הזירה הבינלאומית , בכל זאת היו קד ' אפי ובנו בין המנהיגים הערבים היחידים , אם לא הראשונים , אשר התייצבו והבטיחו פיצויים ליהודים שנאלצו לעזוב את בתיהם . עם זאת , ב 2004 - וב 2005 - לא גוועה סוגיית הפיצויים ומצוקתם של יהודי לוב . הבעיות הללו לא הועלו רק על ידי קד ' אפי , אלא גם האופוזיציה למשטרו הצטרפה לדיון במחלוקת . אחת מקבוצות האופוזיציה למשטרו של קד ' אפי מחוץ ללוב , האיחוד החוקתי הלובי ( , ( LCU אף גילתה מידה של עניין בזכותם של יהודי לוב לפיצויים והביעה אהדה לגורלם של יהודי לוב שנפגעו במאורעות . 1948 - ו 1945 עם זאת , הם הפכו את עמדתם במכתב גלוי לקהילה היהודית הלובית באנגליה ב 9 - בינואר , 2006 ובו הטילו באופן גלוי את ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)