התאוששות והשתלבות: זהות שסועה

למרות המספרים שהוזכרו לעיל , אין סטטיסטיקה או מפקד רשמי של יהודי לוב אשר הגיעו לאיטליה ב 1967 - או של אלה מביניהם אשר החליטו בסופו של דבר להשתקע ברומא . מתוך כ 5 , 000 - יהודים שפונו לאיטליה ב , 1967 - נשארו בה בין 1 , 800 - ל 1 , 500 והשאר עלו לישראל בתוך שלוש שנים . כיום , כארבעים שנה אחר כך , מעריכים שהקהילה מונה בערך 4 , 500 נפשות . מכיוון שאין נתונים זמינים לגבי הקהילה של יהודי לוב ברומא , אי - אפשר להשוות בינה לבין מקבילתה בישראל . אך אפשר לשרטט תמונה כללית של הקהילה ברומא על סמך ראיונות מקדמיים ושאלונים שנערכו על ידי המחבר בקיץ 2006 במדגם של 42 מחברי הקהילה בגילאים שבין , 78 - ל 35 וממחקרים נוספים שנערכו ב 2002 - וב . 2005 - השאלונים יועדו לבחון את מידת שילובם של יהודי לוב ברומא , את הניידות הבין - דורית במונחים של השכלה ושל תעסוקה , את יחסם לתרבות המקורית המשקף המשכיות והסתגלות , ואת שיעור הנישואים המעורבים . במובנים רבים , הראיונות והשאלונים מצביעים על קווי דמיון בין יהודי לוב בישראל לאלה החיים ברומא . עם זאת , יש לזכור כי קהילה אחת מתגוררת בגולה , ולכן מושפעת מהסביבה החברתית ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)