סנקציות מתמשכות ושלילת זכויות אזרח בסיסיות

הגירוש הכפוי של כ 4 , 500 - היהודים ( אומדנים אחרים של גודל האוכלוסייה נעים בין 5 , 000 יהודים ( 6 , 500 - ל שעדיין התגוררו בלוב ביוני , 1967 ערב מלחמת ששת הימים , שורשיו נעוצים בבעיות שהתעוררו הרבה לפני שפרצו מעשי האיבה בין ישראל למדינות ערב . מרגע שלוב זכתה בעצמאותה בינואר 1952 והצטרפה לליגה הערבית , הקהילה היהודית הלובית הרגישה שהסכנה לחייה הולכת וגוברת . להידרדרות מצבה של הקהילה היהודית לאחר שלוב קיבלה את עצמאותה יש סיבות פנימיות וסיבות חיצוניות . יריבויות אישיות ופוליטיות בין המשפחות המקורבות למלך , היעדר מדיניות ברורה כלפי האוכלוסייה האיטלקית והיהודית בלוב וביטול החוקה של - 1951 אלה ועוד בישרו רעות לקהילה היהודית . יתר על כן , המשיכו להתקיים הבדלים מסורתיים עמוקים וחוסר אמון הדדי בין תושבי טריפוליטניה לתושבי קירינאיקה , בעוד שהגורמים הלאומיים באוכלוסייה התייצבו לצד מודל האומה הערבית החדשה של נשיא מצרים גמאל עבד אל - נאצר וזנחו את המלך סנוסי , אשר נראה חלש וידידותי למערב יתר על המידה . ב 22 - במרץ 1953 הצטרפה לוב לליגה הערבית , הסכימה להשתתף בחרם הערבי על ישראל " ותמכה בפומבי בדרכ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)