פרק שישי סגירת המעגל ב-1967: סילוק היהודים מלוב ואתגריו