הערכת שילובם של יהודי לוב בישראל

הנתונים שהוצגו כאן על השתלבותם של יהודי לוב בישראל מתייחסים רק לחלק מהמקצועות שנרשמו במפקדי , 1995 - ו 1961 אך הם מייצגים היטב את דרגת ההשתלבות וההסתגלות של יהודי לוב בישראל . יהודי לוב הצליחו להיכנס כמעט לכל תחום מקצועי בישראל . מתוך 292 מקצועות שקוטלגו במפקד , 1995 יהודי לוב מיוצגים ב 264 - והנשים הלוביות ב . 190 - המספרים האלה מרשימים עוד יותר כאשר מביאים בחשבון את העובדה שבארץ מוצאם היו רוב העולים האלה סוחרים או בעלי מלאכה , ולכן היה עליהם להסתגל וללמוד מקצועות חדשים לגמרי במשך העשורים הראשונים שלהם בישראל . על פי הנתונים האלה , השינויים העיקריים בקהילה חלו בין . 1995 - ל 1961 בתקופה הזו היתה עלייה ניכרת בנוכחותם של יהודים ממוצא לובי בתחומים כמו משפטים , רפואה , הנדסה והשכלה גבוהה , אם כי נמוכה מאשר שיעורם של תחומים אלה בכלל האוכלוסייה , באופן שאינו משקף את היותם שני אחוזים מהאוכלוסייה . מצד שני , נוכחותם במקצועות במעמד נמוך יותר - כמו בנאים , נהגי משאיות , שוטרים וחקלאים - היתה גבוהה יחסית לשיעורם בכלל האוכלוסייה . אותו דבר ניתן לומר גם על נוכחותם הלא פרופורציונלית בענפי מסחר שוני...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)