טבלה 5.2 שנות לימוד: גברים יהודים לובים בהשוואה לכלל אוכלוסיית הגברים היהודים