טבלה 5.1 גודל המשפחה: צאצאי הלובים וכלל האוכלוסייה היהודית באחוזים, 1995 - ו 1961