נתונים דמוגרפיים

נתונים סטטיסטיים שנמצאו בכמה מחקרים מצביעים על כמה מאפיינים המשותפים ליהודי צפון אפריקה עם הגיעם לישראל : שיעור גבוה של משפחות גדולות , שיעור גבוה של צעירים , שיעור גבוה של תמותת תינוקות , שיעור גבוה של מי שלא למד בבתי ספר או סיים חינוך יסודי ושיעור נמוך של ידיעת קרוא וכתוב בקרב נשים . מחקרו של גולדברג על הדמוגרפיה של יהודי לוב מביא את הממצאים המעניינים האלה : 1949 - ב " התגוררו בטריפוליטניה יותר מ 29 , 000 - יהודים , [ ... ] ובין 6 , 000 - ל 4 , 000 חיו בקירינאיקה . בתוך הקבוצה הראשונה , יותר מ 21 , 000 - גרו בעיר טריפולי ופחות מ 8 , 000 - בקהילות קטנות בטריפוליטניה . " 1914 - ב מנתה האוכלוסייה היהודית בטריפולי " יותר משליש " מכלל האוכלוסייה באזור . האוכלוסייה היהודית גדלה בקצב יציב במהלך המאה התשע - עשרה והמאה העשרים למרות מגיפות כולרה ומלריה , שב 1910 - למשל גרמו למותם של 470 יהודים . על פי הארגון העולמי של יהודי לוב , בישראל חיו , נכון לשנת , 2008 כ 130 , 000 - יהודים ממוצא לובי , כולל צאצאיהם , כמעט פי ארבעה ממספר היהודים שעלו מלוב לישראל ב . 1949 - קשה לאמוד את המספר בדיוק משום ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)