השתלבות יהודי לוב לאחר יובל שנים בישראל

בהתחשב בנטייתם של יהודי לוב לעבודה קשה ובמוכנותם לרכוש כישורים חדשים , חשוב לשאול עד כמה הצליחו להסתגל לחיים בישראל ולהשתלב בהם , ואיזה מחיר שילמו על כך , אם בכלל . השאלה הזו תיבחן בסעיפים הבאים תוך התייחסות לכמה פרמטרים המסייעים להדגים כיצד השתנו יהודי לוב וצאצאיהם בישראל ובאיזו מידה היתה השתלבותם מוצלחת . אינדיקטורים שונים , שהופיעו בשני מפקדי אוכלוסין שבוצעו על ידי ממשלת ישראל ב , 1995 - ב 1961 - וחלק ב 2008 ינותחו כדי לענות כך , וביניהם : גודל המשפחה , השכלה , ניידות מקצועית ונישואים בין - עדתיים .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)