יסודות ההסתגלות של יהודי לוב

כדי להעריך את השתלבותם של יהודי לוב בחברה הישראלית ואת הצלחתה היחסית יש לבחון את מצבה של הקהילה בארץ מוצאה , כפי שהיתה לפני עלייתה לארץ . היו אפוא שלושה גורמים שתרמו לתהליך ההשתלבות . ראשית , יכולתה של הקהילה להשתנות במרוצת הדורות , ובייחוד בזמן המודרני תחת הכיבוש האיטלקי , ולסגל לעצמה סדר חברתי , כלכלי ופוליטי חדש מבלי לסבול מהמודרניזציה , שמביאה לא פעם להתפוררות או להתמוטטות של המבנה החברתי . שנית , למרות העובדה שמרבית הקהילה היתה ענייה , חיי הקהילה היו עשירים ומלאים . המשפחה נשארה איתנה והילדים הרבים בכל משק בית המשיכו להוות את הנכס העיקרי ואת גאוות המשפחה המורחבת . הן מסורות המשפחה והן אירועים דתיים נשמרו בקפדנות לאורך הדורות השונים ועל ידי כלל הקהילה . על כן , רגש הסולידריות החזק הזה היטיב לשמש אותם כאשר הגיעו כעולים למדינת ישראל החדשה . שלישית , סוג הציונות שלהם , אשר כלל רבות מאמונותיהם הדתיות , הניב סוג של פטריוטיות שהקל עליהם להסתגל למדינה החדשה ואפשר להם לעמוד בקשיים הכלכליים והחברתיים היומיומיים . גורמים נוספים היו מכריעים לא פחות בקליטתם אל תוך כלכלת המדינה החדשה וביכולתם ל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)