דיוקנה של העלייה מלוב

רוב יהודי לוב יצאו לישראל בדרך ישירה : כמעט 89 אחוזים ( 27 , 900 ) מכלל העולים שעלו לפני סוף ינואר 1953 הפליגו ישירות לישראל על סיפונן של 42 אוניות . רק 3 , 443 עולים עשו דרכם לישראל דרך איטליה . מי היו העולים הטיפוסיים מלוב ומצפון אפריקה בכלל ? רבים מהם היו ילדים . סיקרון קובע ש " שני שלישים מכלל העולים מתחת לגיל 15 באו מארצות אסיה ואפריקה" וכן שבשל תהליך הסינון , רק שיעור קטן מהעולים שהגיעו לפני סוף 1953 היו קשישים . שיעור ניכר מעולי לוב ( 45 . 3 אחוזים ) עבדו בתעשייה , בייצור , באומנויות ובמלאכה . עם זאת , שיעור זה היה נמוך מאשר בארצות המגרב האחרות ( 58 . 9 אחוזים ) . 17 אחוזים מיהודי לוב הועסקו במסחר ובמכירות , מספר גבוה יחסית לארצות המגרב האחרות ( 10 . 8 אחוזים ) . שיעור המקצועות החופשיים והטכניים בקרב עולי לוב היה הנמוך ביותר ( 2 . 2 אחוזים , כמחציתם מורים ) , ואילו שיעור החקלאים היה השני הגבוה ביותר : 9 . 6 אחוזים , בהשוואה למשל ל 10 . 4 - אחוזים מרומניה ורק 3 . 4 אחוזים מארצות המגרב האחרות . לכן היתה הנחה שעולים רבים מלוב יוכלו להיקלט במסגרות חקלאיות . בסקר שנערך בטריפולי במהלך...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)