.47 תעודת המחבר מכיתה ד' ב"בית הספר העברי 'תלמוד תורה'", בנגאזי, 1950 (ארכיון המחבר)