.44 חברי הקהילה היהודית הלובית מחזיקים בפוסטר המכריז: "הקהילה היהודית (הלובית) בישראל ובחו"ל מקבלת את פניהם של האורחים הלובים בביקורם למקומות הקדושים. הבתים שלנו פתוחים לכל לובי. תזכו כל שנה לטוב ולשמחות". (ארכיון המחבר)