.43 דאוו תג'ורי, ראש הקבוצה של עולי רגל מלוב, בהגיעו לארץ דרך רפיח, מגיב לדבריו של שר התיירות עוזי ברעם, 1 ביוני, 1993 (ארכיון המחבר)