.39 שוק (סוק אל - דלאם) במרכז העיר בנגאזי. הרבה מהחנויות היו בבעלות יהודים