.38 בוגרים של בית הספר 1957 ,DE LA SALLE (ארכיון המחבר)