.37 כיתה שרוב תלמידיה יהודים בבית ספר ,DE LA SALLE בנאזי, שנת הלימודים 1955‑6 (ארכיון המחבר)