.36 תלמידי בית הספר העברי "תלמוד תורה" בבנגאזי ובתי ספר אחרים לרגל פתיחת הפרלמנט הלובי בבנגאזי, 1953 (ארכיון המחבר)