.35 תלמידי בית הספר העברי "תלמוד תורה" בבנגאזי, המנהל רפאל לביא, המורה ארמיניה והמורה לערבית, מוחמד התונסי, לרגל פתיחת הפרלמנט הלובי בבנגאזי, 1953 (ארכיון המחבר)