.33 תמונה מהמעברות שבהן אוכלסו עולים חדשים בהגיעם לישראל