.32 צעירים בחווה החקלאית בהדרכת חיילים ארצישראלים על יד טריפולי כהכנה לקליטתם בארץ