.30 מטען העולים לפני הפלגת האונייה "גלילה" מנמל טריפולי, 1951