.28 האונייה "קוממיות" עוגנת בנמל טריפולי לקבלת עולים, 1950