.26 יהודים לובים נפרדים מחבריהם וממשפחותיהם לפני יציאתם את טריפולי לישראל