.25 האונייה "גלילה" עוגנת בנמל טריפולי לקבלת עולים