.24 בדיקות מטעני העולים על ידי נציגים לובים לפני הפלגה (באדיבות אור יהודה ואור שלום)