.23 שליחי עלייה וראשי הקהילה בטריפולי בפגישתם עם ר"ה סייד מוחמד מונתאצר (באדיבות אור יהודה ואור שלום)