.22 אחיות שעזרו לארגון "אוז"ה" בטיפול בחולים לפני עלייתם ארצה (באדיבות אור יהודה ואור שלום)