.21 מועמד לעלייה בטריפולי בבדיקות רפואיות על ידי נציג ארגון הבריאות (1949 ,(OSE (באדיבות אור יהודה ואור שלום)