.19 בית הכנסת ג'רבי בטריפולי לאחר פרעות 1945 (באדיבות אור יהודה ואור שלום)