.18 בית הכנסת בזאוויה לאחר פרעות 1945 (באדיבות אור יהודה ואור שלום)