.17 הריסות בית כנסת לאחר פרעות 1945 (באדיבות אור יהודה ואור שלום)