.15 משה שרת עם סגל המורים ותלמידים בבית הספר העברי "תלמוד תורה" בבנגאזי, 1944 (באדיבות אור יהודה ואור שלום)