.14 ניצולים מיהודי בנגאזי בחזרה ממחנה ריכוז ברגן - בלזן, 1944 (באדיבות אור יהודה ואור שלום)