.13 חיילים ארצישראלים במפגש עם ראשי הקהילה של בנגאזי, .1944 מצד שמאל לקצין בישיבה ראש הקהילה, רנטו תשובה (באדיבות אור יהודה ואור שלום)