.7 חייל ארצישראלי מלמד בבית הספר "תלמוד תורה" בבנגאזי, 1944 (באדיבות אור יהודה ואור שלום)