.5 השלט המפורסם שהציב משה חדד עם המילה "שדי" בכניסה למחנה הכפייה בוק בוק שבו הוסגרו 300 מיהודי לוב, 1942 (באדיבות אור יהודה ואור שלום)