העלייה הלגאלית 1952-1949

ב 1948 - היו בלוב 32 , 670 יהודים : 21 , 000 מטריפולי , 4 , 550 מקירינאיקה והשאר מערים ומכפרים לאורך החוף . ב 29 - בינואר 1949 ניתן האישור לעזוב את לוב באופן חוקי , ימים אחדים לפני שהבריטים הכירו רשמית במדינת ישראל . וכך , באפריל 1949 יצאה ספינת העולים הראשונה ישירות לחיפה . ברגע שהשלטונות הבריטיים התירו עלייה יהודית ניסו האמידים שבהם להגיע לישראל דרך איטליה . הלחץ שנוצר במחנות המעבר באיטליה היה בלתי - נסבל , בעיקר מאחר שהעולים האלה לא עברו את הליכי הסינון וכללו זקנים וחולים רבים . מהר מאוד נוצר הכרח להשליט מידה מסוימת של סדר בתוהו ובוהו שנגרם על ידי פתיחת דלתות העלייה . משרדי הקהילה הוצפו במשפחות שעזבו את בתיהן , מכרו את רכושן ומיהרו להירשם לעלייה במשרדי הקהילה עם המעט שהיה להן . רבים התמקמו בפתח המשרדים בציפייה לתורם . ההיענות היתה מהירה יחסית והקהילה היהודית בטריפולי נחפזה לערוך סידורים לנסיעה לישראל . איך להסביר את השינוי הזה בעמדת השלטונות הבריטיים ? הממסד הישראלי הניח שהבריטים התירו ליהודים לעלות משום שהם היוו נטל כלכלי על הממשל הצבאי הבריטי . הבריטים גם חששו מכך שבמקרה של משאל ע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)