העלייה הבלתי-לגאלית 1948-1943

כפי שצוין לעיל , גורמים רבים השפיעו וחיזקו את נחישותה של הקהילה היהודית בלוב לעלות לישראל . החשובים ביותר היו הצלקות שנשארו משנותיו האחרונות של הכיבוש האיטלקי . גם עליית הלאומנות הערבית וההכנות לעצמאות לוב גרמו לרבים מבני הקהילה לחשוד ולדאוג לגבי עתידם בלוב . עם זאת , הקשיים שהעמידו הבריטים בפני יהודי לוב בכל הנוגע למתן רשות לעלות שיככו את התלהבותם . הסוכנות היהודית והמוסד לעלייה ב ' הבינו את האפשרויות שבעלייה והחליטו כבר בקיץ 1943 לשגר שלושה שליחים חשאיים - יאיר דואר , זאב ( וילו ) כץ ונפתלי בר - גיורא - להכין את התשתית לעלייתה של הקהילה היהודית הלובית . לשליחים האלה היה תפקיד מכריע בהקמת תשתית העלייה שמאוחר יותר , במבנה מפותח יותר , תקל על עלייתם ההמונית של יהודי לוב . סיוע של חיילים יהודים מארץ - ישראל לעלייה עד , 1947 המדיניות הבריטית הרשמית בלוב ובפלשתינה היתה למנוע מיהודים לעלות לארץ - ישראל . אך במהלך מלחמת העולם השנייה ארגנו חיילים בצבא הבריטי ששירתו בלוב תשתית חינוך ציונית שסייעה לעורר התלהבות לעלייה . יתר על כן , החיילים היהודים אשר השתתפו בכיבושה של קירינאיקה עזרו באופן אישי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)