סיכום

תפקידם של הארגונים היהודיים הבינלאומיים בהקלת סבלה של הקהילה היהודית בלוב ובקידום האינטרסים שלה הוא פרק התופס מקום מכובד בתולדות הסיוע האנושי שניתן על ידי ארגונים בינלאומיים . אין ספק שהקהילה היהודית הלובית חשה הכרת תודה עמוקה על הסיוע הפוליטי , החברתי והכלכלי הנרחב שקיבלה מהארגונים האלה . הקהילה היהודית הלובית לא היתה מסוגלת להתאושש מסערות השנים הקודמות לקבלת העצמאות הלובית או להתכונן לעלות לישראל ללא סיועם של הארגונים היהודיים הבינלאומיים האלה . התפקיד האזרחי שמילאו הארגונים האלה בשיקום הקהילה , ולבסוף בהצלתה הפיזית , הוא שיצר את ההבדל בין קהילה מרוסקת ומדוכאת לבין קהילה שהצליחה להשיב לעצמה את גאוותה ואת כבודה . אולם אף שמעורבותם בזירה המקומית הוכתרה בהצלחה , המשא ומתן שניהלו בשם הקהילה היהודית במישור הבינלאומי לא הניב פירות רבים . כוח המינוף שלהם מול האו " ם היה מוגבל , והם לא הצליחו לקבל ערבויות מינימליות לזכויות אדם או ליחס שווה למיעוטים . ראוי לציין , עם זאת , שגם ארצות הברית לא התקדמה בדיוניה ובהחלטות בנוגע למעמד המיעוטים אחרי מלחמת העולם השנייה . האו " ם , בניגוד לחבר הלאומים ,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)