לקראת עצמאותה של לוב

לאחר הדיון בפעילותם הענפה של הארגונים היהודיים הבינלאומיים ובאסטרטגיה שלהם לשיקום הקהילה היהודית הלובית ולהכשרתה לעלייה , נדון עתה בשאלות הפוליטיות שבפניהן ניצבה הקהילה היהודית הלובית ככל שהתקרב המועד שבו קיבלה לוב את עצמאותה . מדובר בארבע סוגיות עיקריות , שהיתה להן השפעה רבה על עתידה של הקהילה ושעמדו במרכז הדיונים ערב עצמאותה של לוב ולאחריה : גיבוש עמדתה של הקהילה היהודית כלפי עצמאותה של לוב ; עמדתה של המנהיגות הערבית הלובית הצומחת כלפי הקהילה היהודית ; המידה והאופן שבהם הבינו הקונגרס היהודי העולמי והוועד היהודי האמריקאי את הצרכים ואת האסטרטגיה של הקהילה היהודית ; ותוכנית האו " ם לעצמאות לוב . הסוגיות הללו באו לידי ביטוי משמעותי בדיונים על זכויות המיעוטים בלוב , דיונים שבסופם נשללו מהקהילה היהודית זכויותיה הבסיסיות וגברה נחישותה של הקהילה היהודית להגר . לא מעט חששות וחרדות היו לקהילה היהודית לקראת הקמתה והתהוותה של מדינה לובית עצמאית , מתוך ציפייה שהמצב עלול רק להידרדר . בתחילה נסוגה הקהילה היהודית לקרקע מוכרת ותמכה בהמשך שליטתה של איטליה על לוב . ב 1948 - דיווחה הקונסוליה האמריקאית ב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)