טבלה 3.6 תוכנית לימודים וסוג האוכלוסייה בבתי הספר היהודיים